Chức Năng Auto Import Trong Android Studio

Mặc định khi lập trình các ngôn ngữ như C/C++, C#, Swift hay Java các bạn phải tự khai báo báo các thư viện chứa các phương thức hay class mà chúng ta sử dụng, Với C/C++ sử dụng #include, với C# thì sử dụng using còn với Swift và Java sử dụng từ khoá […]

Tìm Hiểu Cấu Trúc Lưu Trữ Hình Ảnh Mat Trong OpenCV

Trong những bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cơ bản về thư viện OpenCV. Trong các bài viết đó chúng ta có sử dụng cấu trúc dữ liệu Mat để lưu trữ data của hình ảnh. Và để hiểu rõ hơn về cấu trúc dữ liệu này sẽ hướng dẫn cho các […]

Sử Dụng VideoCapture Trong OpenCV

Thông thường khi làm việc với OpenCV, đầu vào của chúng ta là hình ảnh hoặc các tập hình ảnh. Vậy làm sao chúng ta có thể lấy được các frame video thông qua camera  hay đọc frame từ file Video chẳng hạn. Khá hay là thư viện OpenCV có cung cấp cho chúng ta […]

Chuyển Đổi Hệ Màu Trong OpenCV

Trong xử lý hình ảnh đôi lúc chúng ta cần đưa hình ảnh về những hệ màu phù hợp với từng thuật toán. Ví dụ như một số yêu cầu đầu vào phải là hệ xám sử dụng 8bit cho 1pixel hay nhưng thuật toán yêu cầu hệ màu RBG hay YUV, HSV hay BRGA, […]

Đọc Và Hiển Thị Hình Ảnh Với OpenCV

Giới thiệu Qua hai bài viết tổng quan về thư viện OpenCV và cài đặt thư viện này vào Xcode. Thì ở bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc một hình ảnh và hiển thị lên cửa sổ Windows. Các bạn có thể xem lại hai bài viết trước về OpenCV […]

Setup thư viện OpenCV trong Xcode

Giới thiệu Ở bài trước mình đã hướng dẫn tổng quan về thư viện xử lý hình ảnh mã nguồn mở OpenCV (Open Source Computer Vision). Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn setup thư viện OpenCV vào project C++ trong Xcode trên hệ điều hành macOS. Mặc định trong bài viết […]

Tổng quan về thư viện OpenCV (Open Source Computer Vision)

Giới thiệu OpenCV (OpenSource Computer Vision) là một thư viện mã nguồn mở. OpenCV được phát hành theo giấy phép BSD, do đó nó hoàn toàn miễn phí cho cả học thuật và thương mại. Nó có các interface C++, C, Python, Java và hỗ trợ Windows, Linux, Mac OS, iOS và Android. OpenCV được thiết […]

Tìm hiểu startActivityForResult và onActivityResult trong Android

Giới thiệu Ở các bài giới thiệu về Activity mình đã giới thiệu cho các bạn cơ bản về Activity cũng như chuyển đổi giữa các activity sử dụng đối tượng Intent và phương thức startActivity. Trong trường hợp này chúng ta start một activity mà không mong muốn nhận lại data từ activity mà […]

Lấy về width và height của màn hình thiết bị Android

Giới thiệu Đôi lúc chúng ta cần lấy về width và height của màn hình Android để tính toán Animation, set vị trí của các view mà chúng ta mong muốn và nhiều trường hợp khác nữa. Việc lấy về width và height không đơn giản chỉ là gọi getWidth và getHeight như những View […]

ScaleType của ImageView trong Android

Giới thiệu Hầu hết tất cả các ứng dụng, web, game trên desktop, web, moblie đều sử dụng hình ảnh. Và trong Android để hiển thị hình ảnh chúng ta sử dụng view được xây dựng sẵn trong Android SDK có tên là ImageView. ImageView là một view có chức năng loading, và hiển thị […]