Các lệnh trong Linux: Network

Giới thiệu

Sau hai bài viết về các lệnh trong Linux thì hôm nay mình sẽ viết tiếp những phần còn lại trong loạt bài viết về các lệnh trong Linux. Chắc hẳn các bạn đều rất quen thuộc với những lệnh ping, ipconfig, curl khi thao tác với Network trong Linux. Vậy đối với những newbie thì những lệnh đó có ý nghĩa như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu ở phía bên dưới.

Các lệnh thao tác với network trong Linux

Sau đây là các lệnh thường xuyên được sử dụng khi thao tác với network trong Linux

Lệnh ping

Lệnh ping trong Linux sử dụng để send một data packet tới một host address để xác thực tình trạng kết nối.

Ví dụ

ping google.com

Lệnh trên sẽ ping tới google.com. Lệnh này được kết thức khi người dùng nhấn Ctrl + C.

Và dưới đây là kết quả từ máy của mình

ping -c 4 eitguide.com

Lệnh này sẽ send 4 data packet tới website www.eitguide.com sau đó kết thức. Dưới đây là kết quả nhận được từ máy của mình khi gõ lệnh trên.

ping  103.1.236.175

Lệnh trên chúng ta ping đến một IP Address xác định mà không phải thông qua hostname.

Ngoài ra để ping đến localhost chúng ta sử dụng các lệnh dưới đây

ping 0

ping localhost

ping 127.0.0.1

Lệnh ipconfig

Lệnh ipconfig trong linux thường sử dụng đối với các card mạng có trên máy tính. Các chức năng chính của ipconfig là xem địa chỉ ip, subnet mark, disable, enable card mạng.

Ví dụ:

ipconfig

Xem thông tin tất cả các card mạng đang active.

ipconfig -a

Xem thông tin tất cả các card mạng có trên máy ở trạng thái active mà disactive

ifconfig eth0

Xem thông tin một card mạng cụ thể

ifconfig eth0 up

Active một card mạng

ifconfig eth0 down

Disable một card mạng

Lệnh curl

Curl là một công cụ để truy cập web page thông qua command line. Curl support những protocal khác nhau như FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, LDAP, POP3, RTSP, SMTP…

Mặc định thì Curl chưa có sẵn trong Linux. Để cài đặt Curl từ ubuntu repository chúng ta sử dụng lệnh

sudo apt-get install curl

Và tiến hành cài đặt những lib có liên quan

sudo apt-get install libc6 libcurl3 zlib1g

Và chúng ta có thể curl với những lệnh thường xuyên sử dụng dưới đây

curl http://www.google.com

Lấy về nội dung của website www.google.com

Kết luận

Trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn về những lệnh thường xuyên sử dụng liên quan đến network trong Linux. Kết hợp những lệnh này với những lệnh ở hai bài viết trước về các lệnh trong Linux mình tin rằng các bạn có thể xử lý công việc của các bạn một cách nhanh chống hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo về các lệnh trong Linux.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.