Cài đặt Facebook Watchman trên Linux

Trong các nền tảng hệ điều hành máy tính mà bạn có thể dùng để code React Native, thì Windows có lẽ là môi trường dễ nhất, vì bạn chỉ cần NodeJS (npm) và một trong hai tên create-react-native-app (kèm Expo) hay react-native-cli là được. Trên macOS và Linux, bạn bắt buộc phải có Watchman, và sắp tới thì yêu cầu này cũng sẽ lan tới Windows. Và trong số ba cái tên WML, thì có lẽ con chim Tux là kẻ khốn khổ nhất vì ngoài phải cài đặt Watchman, bạn còn phải cấu hình kernel nữa. Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn đang dự định code React Native trên Linux có thể thiết lập môi trường theo hướng dễ thở nhất.

Fb_watchman

1. Cài đặt Watchman trên Windows và macOS:

Trên Windows, bạn chỉ cần tải file zip này về, giải nén và thêm đường dẫn tới watchman.exe vào PATH là xong xuôi (nếu bạn chưa biết cách thêm thì xem bài này). Với macOS, bạn chỉ cần install Watchman thông qua Homebrew:

Ngoài ra, bạn cũng có thể cài từ src giống như trên Linux như hướng dẫn bên dưới.

2. Cài đặt Watchman từ file deb trên Debian-based distros (Debian, Ubuntu, Linux Mint, v.v…):

Vì cá nhân tôi dùng Ubuntu nên tôi sẽ ưu ái các bạn sử dụng các Deb distros bằng cách build sẵn cho các bạn file deb, để bạn có thể dễ dàng cài đặt với dpkg trong vòng một nốt nhạc. Tôi sẽ cố gắng build khi có release mới. Bạn tải về tại đây và nên kiểm tra phiên bản mới định kì khoảng vài tháng một lần. Để cài đặt file deb này, bạn chỉ cần gọi:

Bạn cần install -f để apt-get cài đặt các dependencies liên quan nếu dpkg báo lỗi khi cài đặt gói trên. Ngoài ra, bạn cũng cần cấu hình kernel được đề cập trong phần 4.

3. Cài đặt Watchman từ src trên macOS và Linux:

Các gói cần thiết: python, python-dev (trên Debian) hoặc python-devel (trên RedHat), libssl-dev, autoconf, automake và libtool (glibtool trên macOS). Bạn có thể cài đặt các gói trên thông qua apt-get hoặc yum/dnf/zypper nếu chưa có. Và rồi bạn chỉ cần chạy các dòng lệnh sau:

4. Cấu hình kernel trên Linux:

Chỉ với một lần cóp pát vào Terminal, bạn sẽ có thể chạy React Native trên Linux một cách ngon và lành. Và tốt nhất, bạn nên dùng react-native-cli thay cho create-react-native-app.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.