Hackintosh 101.2: Cài đặt macOS Mojave

Tôi hi vọng sau khi đọc bài viết trước, bạn “có gan” để cài đặt macOS lên chiếc máy tính mà mình đang có. Dĩ nhiên, điều kiện cần là máy tính của bạn phải có cấu hình tương thích. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở thành công cốc. Tôi mong là bạn sẽ không […]

How to install macOS High Sierra on VirtualBox

Hello EitGuide fans. Before jumping into the main content, we just want to let you know that we are making a test. This post is written in English. Sincerely, we hope you guys are gonna like it. I guess most of you like macOS. Unfortunately, the most advanced operating system is officially available for Apple […]

Hướng dẫn sử dụng Google Play Billing Support Library để tích hợp In-app billing trong ứng dụng Android

Để thu phí sử dụng ứng dụng Android qua Google Play, các nhà phát triển có ba cách làm chủ yếu sau: Một là trực tiếp bán phiên bản có phí, bên cạnh việc có hoặc không phân phối một phiên bản miễn phí độc lập, chẳng hạn như Advanced Download Manager phân phối hai […]

Getters và setters

Nhiều bạn khi code, nhất là các bạn coder tự học không qua trường lớp bài bản, hay thắc mắc là vì sao lại sử dụng getters và setters thay vì trực tiếp thay đổi giá trị của một field member hay property của class? Chẳng hạn, tôi có một Plain Old Java Object (gọi […]

ImageSlider trong RecyclerView

Trong bài viết vừa rồi, tôi đã hướng dẫn các bạn dựng một ImageSlider trong ứng dụng Android. Thực chất, nó chỉ là một FrameLayout chứa một ViewPager với mỗi trang hiển thị một ảnh từ một ImageView, và một LinearLayout đóng vai trò là chỉ báo vị trí hiện tại của ViewPager. Và bài […]

Tạo ImageSlider trong ứng dụng Android với ViewPager

ImageSlider khá phổ biến trong thế giới Web. Và với ứng dụng Android, bạn cũng có thể thực hiện điều tương tự. Vì chúng ta sẽ cho phép người dùng vuốt sang trái hoặc phải để chuyển sang ảnh trước hoặc sau, và ViewPager cung cấp chính xác khả năng đó, nên chắc chắn chúng […]

Gửi HttpRequest và nhận HttpResponse trên Android với Volley

Khi viết ứng dụng Android có thực hiện giao tiếp với Internet server, tức gửi HttpRequest và nhận HttpResponse về, thì vấn đề tối ưu hóa việc gửi nhận gây tốn không ít Paracetamol cho các lập trình viên vì phải tìm các giảm thiểu thời gian thực hiện, từ lúc gửi Request đi cho […]

Sửa lỗi hiển thị tiếng Pháp trên Chrome

Tôi nhận thấy đa số các bạn đọc của Eitguide đều sử dụng Chrome hay các trình duyệt nhân Chromium mà phổ biến nhất là Cốc Cốc. Tuy nhiên, có không ít các bạn hay than phiền là tại sao bạn vào cùng một địa chỉ URL như tôi hướng dẫn, trên screenshot của tôi […]

Vital Criteria For Eastern European Women – What’s Needed

5 Easy Ways to Save Your Holy matrimony However Bad You Feel It’s As of late the savvy are actually overlooking their cultural difficulties and selecting to look for catalog shopping women. It has been estimated that available 100, 000 – 175, 000 women register themselves with international marriage brokers to generate husbands within the […]