Canvas trong Android (Phần 2)

Giới thiệu Tiếp nối bài viết Canvas trong Android (Phần 1) thì bài viết hôm nay tôi sẽ giới thiệu vẽ những thành phần còn lại còn lại lên canvas đó là vẽ Bitmap và vẽ Text chuyên sâu. Và sau đó là giới thiệu những các phép biến đổi cơ bản trên canvas (translate, rotate, […]

Canvas trong Android (Phần 1)

Giới thiệu Các đối tượng trên Android như TextView, EditText, ImageView đều được vẽ trên canvas của hệ thống Android. Vậy vẽ các các đối tượng này như thế nào thì bài viết này sẽ cùng các bạn làm rõ. Canvas là gì Canvas được xem như là một bền mặt (hình dung như tờ […]

Tích hợp quảng cáo Admob vào ứng dụng Android

Giới Thiệu AdMob là nền tảng quảng cáo trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ cho các nhà quảng cáo, nhà xuất bản, đại lý và nhà phát triển ứng dụng. Trang này bao gồm các chính sách áp dụng cụ thể cho các nhà quảng cáo muốn quảng cáo trên nền tảng AdMob. […]

MultiThreading: AsyncTask trong Android

Giới thiệu Trong ứng dụng Android có nhiều tác vụ (task) chạy song song với nhau để đảm bảo ứng dụng của chúng ta tận dụng được hết khả năng của CPU và mang  lại performence cho ứng dụng. Vậy để lập trình được nhiều tác vụ chạy song song trong ứng dụng Android như […]

Thao tác với JSON trong Android

Giới thiệu Trong quá trình phát triển ứng dụng đôi khi chúng ta cần một cú pháp lưu trữ dữ liệu có cấu trúc bằng văn bản nào đó thuận tiện cho việc tao tác ghi và đọc. Hai ứng cử viên sáng giá đáp ứng nhu cầu cho việc này được thường xuyên nhắc […]

Lấy về danh sách tất cả Sensor trên thiết bị Android

Dòng 1: Lấy về đối tượng SensorManager bởi phương thức getSystemService(). Dòng 2: Lấy về tất các Sensor trên thiết bị Android. Dòng 3: Xuất ra tổng số Sensor có trên Device. Dòng 4, 5, 6: Duyệt qua từng Sensor có trong list và xuất ra thông tin chi tiết của từng Sensor. Kết […]

Bản chất của Event trong Java, Android

Giới thiệu Chắc hẳn khi mới lập trình giao diện (GUI) các bạn rất thắc mắc là Event là gì, tại sao khi chúng ta click vào một button lại có 1 phương thức để xử lý như vậy và truyền những tham số cần thuyết qua hàm này cho chúng ta sử dụng. Ví […]

Event Listeners trong Android

Giới thiệu Tiếp nối bài viết trước Các View cơ bản trong Android, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu các event listener thường dùng của các view trong Android. Event được hiểu như là một hành động xảy ra và chúng ta sẽ xử lý hành động đó như thế nào. Ví dụ khi ta nhấn […]

Các View cơ bản trong Android

Giới thiệu Những dòng chữ hiển thị trên thiết bị Android (TextView), cho đến những khung nhập liệu (EditText), những hình ảnh (ImageView), danh sách có thể cuộn lên, cuộn xuống (ListView, GridView, RecycleView) hay những cái button (Button) các bạn thể click… đều là những View trong android, những view này đều có một chức năng riêng. Trong bài […]