Hướng dẫn cách thêm đường dẫn vào PATH cho Windows, macOS và Linux

Khi cài đặt Android Studio, Java JDK hay NodeJS, v.v…, bạn hay được nhắc phải thêm $ANDROID_HOME, $JAVA_HOME hay $NODE_PATH vào $PATH để cấu hình cho việc gọi lệnh từ Command Prompt hay Terminal. Vậy, làm sao để thiết lập $PATH? 1. $PATH là gì? Đầu tiên, bạn bật Command Prompt trên Windows hoặc Terminal […]

An Update On Fast Methods Of Viagra Online

Interesting facts about Male Impotence Remedies Fast ejaculation has become the commonest complications afflicting countless guys worldwide. It can dampen anybody’s self-confidence of course, if a further spouse will not likely discover why concern it may well also contribute to and end of your association being a good sex-life is really important for virtually any […]

Inside Straightforward Asian Mail Order Brides Products

A couple Things to Know You Want to Night out a Beautiful Thai Woman It happens to be probably every man’s fantasy. If you’ll just read their particular brains, your daily routine is quite improved. If you were single, you could potentially be sure to virtually all women you will found, and get every single […]

It is a great alternative for learners which might be using a vocation in-human services.

When you can, pick a subject you’re enthusiastic about, since this will make creating the essay a great deal easier. Ahead of the authorship of this sort of analytic article, the author would divide the individual’s lifestyle into different sections which can be going to be highlighted in a sequential way. What they will choose […]

Những thay đổi về thư viện Framework và Support sau Google I/O 2018

Kể từ “cuộc cách mạng mang tên Kotlin” diễn ra tại Google I/O năm ngoái, Google chính thức biến Kotlin thành ngôn ngữ hàng đầu cho việc lập trình Android. Và với I/O 2018, Google tiến thêm một bước nữa với việc “Kotlin hóa” các thư viện Support. Ngoài ra, cũng có những thay đổi […]

Sử dụng Android VectorDrawableCompat

Trong bài trước thì chúng ta đã tìm hiểu về VectorDrawable với những điểm mạnh và điểm yếu của nó. Tuy nhiên có một điểm yếu là nó chỉ khả dụng trên Android 5.0 Lollipop với mức API là 21 về sau. Để mang nó lên các mức API thấp hơn thì chúng ta, như […]

Sử dụng Android VectorDrawable

Nếu bạn bắt đầu học code Android từ năm 2015 là bạn đã quen thuộc với VectorDrawable, trong khi những bạn học trước đó mà lại có ít thời gian để trau dồi, nâng cao kiến thức thì có lẽ cũng chưa sử dụng rộng rãi VectorDrawable, và đó sẽ là một thiếu sót khá […]

Khắc phục FileUriExposedException trên Android 7 về sau

Từ thuở ban sơ tới phiên bản Android 6.0 Marshmallow, việc lấy Uri của một tập tin trên Android là vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, nếu làm theo cách cũ trên Android 7.0 Nougat với mức API24 thì ứng dụng sẽ hiện cái bảng dừng bên dưới ra và các bạn chưa biết về […]

Sử dụng SwipeRefreshLayout trong Android

Khi “chế tạo” các ứng dụng mang tính thực tế, mà đa phần là các ứng dụng tải dữ liệu từ internet về và đổ lên các ListView, GridView và mới hơn là RecyclerView, thông thường LTV đều cung cấp tùy chọn Refresh để người dùng có thể buộc tải lại dữ liệu. Ngoài việc sử […]

Simple Advice In Thai Woman – The Facts

Thai Girls Go Online Looking For Appreciate Absolutely everyone has different criteria for judging things as most suitable or wrong. As anyone your final decision on the subject of something appearing proper would depend on the previous experience and decent judgment. Making out if a certain online dating agency is right and fitted to most […]