Export database SQL Server ra file .sql

Quá trình phát triển ứng dụng có kết nối với SQL Server, đôi khi chúng ta cần 1 database thao tác trên nhiều máy. Việc tạo lại database hết sức vất vả và chúng ta có thể backup database và restore lại nhưng trong trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xuất database dưới dạng file .sql.

Đầu tiên chúng ta mở SQL Server và connect, giao diện sẽ như sau:

sql_export_0

Tiếp theo chọn database mà bạn muốn xuất ra file .sql. Ở đây database của tôi có tên là WebsiteHinhAnh

Sau đó nhấn chuột phải (Right – click) > Task > Generate Scripts… để mở hộp thoại Generate and Publish Scrips.

sql_export_1

Hộp thoại Generate and Publish Scrips được mở lên:

sql_export_2

Nhấn next. Ở hộp thoại này các bạn thấy có hai dòng với ý nghĩa như sau:

  • Script entire database and all database objects: Xuất ra file .sql gồm database và các table có trong database.
  • Select specialty database objects: Xuất ra file .sql  gồm những table mà bạn tick và checkbox.

sql_export_3

Trên đây tôi chọn mục thứ hai và chọn table WallpaperTable để xuất ra file .sql.

Nhấn next và chọn Advanced để cấu hình những thông tin chúng ta cần xuất ra file .sql

Kéo xuống mục Types of data to scripts 

Ở đây có các lựa chọn như sau:

  • Data Schema: Xuất ra dòng lệnh sql chứa data.
  • Schema and Data: Xuất ra dòng lệnh định nghĩa database, table, data.
  • Schema only: Xuất ra dòng lệnh định nghĩa database, table.

Tội chọn Schema and Data. Nhấn OK và chọn nơi lưu file .sql và chọn lưu ở Desktop:

sql_export_4

Các bước tiếp theo các bạn nhấn next để SQL Server xuất ra file .sql với những thông số mà bạn đã chọn. Nếu thành công các bạn sẽ thấy một file có tên là Scrips.sql được tạo ra ở màn hình Desktop. Mở file này bằngNotepad++ chúng ta sẽ thấy như sau:sql_export_5

Video hướng dẫn chi tiết

2 thoughts on “Export database SQL Server ra file .sql

  1. tôi nghĩ mình đã làm theo hướng dẫn, nhưng có lẽ vì thiếu phần nào đó lên cơ sở dữ liệu tôi nhận được sau khi xuất ra không bao gồm dữ liệu sẵn có trong database

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.