Laravel 11: CSS, JS và assets

Từ đầu loạt bài tới hiện tại, project của chúng ta mặc dù có tính năng của Laravel rất hiện đại, nhưng giao diện lại thuộc về quá khứ ở những năm 1990, thời đại của những Windows 3, 95 và 98 đang làm mưa gió với những công nghệ hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ. Nhưng so với năm 2020, thời đại của bài viết này, thì chúng không khác gì những con khủng long T-Rex đang chơi đùa với những người tiền sử đang cầm chùy trong bộ áo da thú đơn sơ. Tất nhiên, không ai publish một trang web tối cổ như vậy ở thời điểm hiện tại. Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ thêm các styles vào đâu.

Tất nhiên, tôi đang nói tới các styles trong tập tin CSS rời. Bạn sẽ tạo các tập tin CSS trong thư mục public của project. Khá quen thuộc đúng không? Bạn có thể làm tương tự với các tập tin JSassets khác như ảnh, đoạn video hay âm thanh, v.v… Và khi refrence chúng vào HTML, parent path của chúng sẽ là root “/”. Quá dễ dàng:

Đó là cách đơn giản nhất để chúng ta có thể tạo và sử dụng các CSS, JS và asset files. Tuy nhiên, chúng ta còn có một hướng tiếp cận khác là dùng SCSS. vốn giúp chúng ta “dễ thở” hơn rất nhiều so với CSS truyền thống. Nhưng vì tôi chỉ muốn giới thiệu những kiến thức cơ bản với dung lượng “vừa đủ” trong loạt bài này, nên tôi sẽ giới thiệu về Laravel SCSS trong một bài riêng hoặc một loạt bài khác về Laravel nâng cao sau này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.