Export database SQL Server ra file .sql

Quá trình phát triển ứng dụng có kết nối với SQL Server, đôi khi chúng ta cần 1 database thao tác trên nhiều máy. Việc tạo lại database hết sức vất vả và chúng ta có thể backup database và restore lại nhưng trong trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xuất […]

Access Modifier trong Java

Giới thiệu Java là một ngôn ngữ một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng, nghĩa là bất cứ cái gì trong java cũng phải nằm trong lớp. Nó không như ngôn ngữ lai C++ là các thành phần có thể không nằm ngoài lớp ví dụ như hàm main. So với  C++ thì […]

Hướng dẫn add thư viện vào Eclipse

Giới thiệu Với những người mới bắt đầu học ngôn ngữ Java, tôi nhận thấy răng việc thêm thư viện bên thứ ba vào ide như Eclipse gặp rất nhiều khó khăn. Bài viết hôm nay tôi sẽ chia sẽ các thêm thư viện bên thứ ba vào eclipse một cách cụ thể vào chi […]

Những điểm khác nhau OOP của C++ và Java

Giới thiệu Sau một thời gian 2 năm làm việc với C++, tôi bắt đầu tìm hiểu những cái mới mẻ với ngôn ngữ Java. Tôi nhận thấy rằng OOP trong Java có khá nhiều điều hay và mới mẻ như Java là ngôn ngữ thuần hướng đối tượng, khônng hổ trợ đa kế thừa, […]

MultiThreading: AsyncTask trong Android

Giới thiệu Trong ứng dụng Android có nhiều tác vụ (task) chạy song song với nhau để đảm bảo ứng dụng của chúng ta tận dụng được hết khả năng của CPU và mang  lại performence cho ứng dụng. Vậy để lập trình được nhiều tác vụ chạy song song trong ứng dụng Android như […]

Thao tác với JSON trong Android

Giới thiệu Trong quá trình phát triển ứng dụng đôi khi chúng ta cần một cú pháp lưu trữ dữ liệu có cấu trúc bằng văn bản nào đó thuận tiện cho việc tao tác ghi và đọc. Hai ứng cử viên sáng giá đáp ứng nhu cầu cho việc này được thường xuyên nhắc […]

Lấy về danh sách tất cả Sensor trên thiết bị Android

Dòng 1: Lấy về đối tượng SensorManager bởi phương thức getSystemService(). Dòng 2: Lấy về tất các Sensor trên thiết bị Android. Dòng 3: Xuất ra tổng số Sensor có trên Device. Dòng 4, 5, 6: Duyệt qua từng Sensor có trong list và xuất ra thông tin chi tiết của từng Sensor. Kết […]

Bản chất của Event trong Java, Android

Giới thiệu Chắc hẳn khi mới lập trình giao diện (GUI) các bạn rất thắc mắc là Event là gì, tại sao khi chúng ta click vào một button lại có 1 phương thức để xử lý như vậy và truyền những tham số cần thuyết qua hàm này cho chúng ta sử dụng. Ví […]

Event Listeners trong Android

Giới thiệu Tiếp nối bài viết trước Các View cơ bản trong Android, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu các event listener thường dùng của các view trong Android. Event được hiểu như là một hành động xảy ra và chúng ta sẽ xử lý hành động đó như thế nào. Ví dụ khi ta nhấn […]

Các View cơ bản trong Android

Giới thiệu Những dòng chữ hiển thị trên thiết bị Android (TextView), cho đến những khung nhập liệu (EditText), những hình ảnh (ImageView), danh sách có thể cuộn lên, cuộn xuống (ListView, GridView, RecycleView) hay những cái button (Button) các bạn thể click… đều là những View trong android, những view này đều có một chức năng riêng. Trong bài […]