Canvas trong Android (Phần 1)

Giới thiệu Các đối tượng trên Android như TextView, EditText, ImageView đều được vẽ trên canvas của hệ thống Android. Vậy vẽ các các đối tượng này như thế nào thì bài viết này sẽ cùng các bạn làm rõ. Canvas là gì Canvas được xem như là một bền mặt (hình dung như tờ […]