Sử Dụng Dialog Trong Android Phần 1

Giới thiệu Chắc hẳn các bạn rất quen thuộc với khái niệm Dialog. Dialog trong Android là một hộp thoại hiển thị dùng để thông báo cho người dùng hoặc cho phép người dùng thực hiện một action nào đó. Vây cách sử dụng Dialog trong Android ra sao thì trong bài viết này và […]