Android Studio 2.3 chính thức được phát hành

Hôm nay, đội phát triển Android tại Google chính thức phát hành Android Studio 2.3 cho kênh ổn định (stable). Đương nhiên, bản cập nhật nào cũng phải đi kèm với ít nhiều thay đổi lớn. Lần này, đó là những thay đổi gì? 1. Khi chọn tạo Activity mới, bạn có thêm lựa chọn […]

Chức Năng Auto Import Trong Android Studio

Mặc định khi lập trình các ngôn ngữ như C/C++, C#, Swift hay Java các bạn phải tự khai báo báo các thư viện chứa các phương thức hay class mà chúng ta sử dụng, Với C/C++ sử dụng #include, với C# thì sử dụng using còn với Swift và Java sử dụng từ khoá […]