Những thay đổi về thư viện Framework và Support sau Google I/O 2018

Kể từ “cuộc cách mạng mang tên Kotlin” diễn ra tại Google I/O năm ngoái, Google chính thức biến Kotlin thành ngôn ngữ hàng đầu cho việc lập trình Android. Và với I/O 2018, Google tiến thêm một bước nữa với việc “Kotlin hóa” các thư viện Support. Ngoài ra, cũng có những thay đổi […]

Thư viện framework và thư viện support trong Android (Bài 3)

Chúng ta lại tiếp tục với loạt bài so sánh giữa thư viện framework và thư viện support. Ở các bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc và tầm quan trọng của thư viện support. Trong bài viết cuối cùng trong loạt bài về thư viện support, chúng tôi sẽ trình […]

Thư viện framework và thư viện support trong Android (Bài 2)

Trong bài viết trước, chúng tôi đã đưa ra điểm khác biệt cơ bản nhất giữa thư viện framework và thư viện support. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn về thư viện support nhằm giúp các bạn hiểu thêm về thư viện này, đặc biệt là tầm quan trọng của […]

Thư viện framework và thư viện support trong Android (Bài 1).

Nếu bạn đã tham gia lập trình Android được một thời gian, thì bạn đã quen thuộc các thư viện support, chẳng hạn như trong file build.gradle với module app, bạn có dòng compile ‘com.android.support:appcompat-v7:25.1.0’. Hay trong XML của bạn, bạn dùng Toolbar với cặp tag <android.suppport.v7.widget.Toolbar> chứ không phải đơn giản chỉ là <Toolbar>. Hoặc […]