Các lệnh trong Linux: System

Giới thiệu Tiếp nối bài viết về chủ đề các lệnh trong Linux. Ở bài viết trước tôi đã giới thiệu các lệnh làm việc với file trong Linux. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn làm việc với System. Lệnh sudo sudo Lênh sudo có chứ năng là thực hiện các […]

Các lệnh trong Linux: File và Directory

Giới thiệu Khi mới tiếp xúc với hệ điều hành Linux đa phần chúng ta phải thao tác với termial bằng các dòng lệnh để làm một nhiệm vụ nào đó giống như cài đặt một phần mềm, remove một phần mềm, tạo file, xoá file, copy file .v.v. Việc sử dụng các lệnh này […]