Sửa lỗi hiển thị tiếng Pháp trên Chrome

Tôi nhận thấy đa số các bạn đọc của Eitguide đều sử dụng Chrome hay các trình duyệt nhân Chromium mà phổ biến nhất là Cốc Cốc. Tuy nhiên, có không ít các bạn hay than phiền là tại sao bạn vào cùng một địa chỉ URL như tôi hướng dẫn, trên screenshot của tôi […]