Con trỏ hằng và hằng con trỏ trong C++

Giới thiệu Đối với người khi bắt đầu lập trình với con trỏ trong C++ đều gặp rất nhiều khó khăn. Đa số là hiểu nhầm giá trị và địa chỉ của con trỏ. Vì giá trị của con trỏ chứa địa chỉ của một biến khác nên các bạn hay nhầm lẫn, dẫn đến […]