Sử Dụng Dialog Trong Android Phần 2

Giới thiệu Tiếp nối bài viết Sử dụng Dialog Trong Android Phần 1. Thì trong bài viết này tôi muốn giới thiệu cho các bạn những phần còn lại của Dialog trong Android. DatePickerDialog DatePickerDialog mà một dạng Dialog của hệ thống cho phép bạn chọn ngày trên Dialog đó. Để hình dung Dialog này […]

Sử Dụng Dialog Trong Android Phần 1

Giới thiệu Chắc hẳn các bạn rất quen thuộc với khái niệm Dialog. Dialog trong Android là một hộp thoại hiển thị dùng để thông báo cho người dùng hoặc cho phép người dùng thực hiện một action nào đó. Vây cách sử dụng Dialog trong Android ra sao thì trong bài viết này và […]