Sử Dụng Dialog Trong Android Phần 2

Giới thiệu Tiếp nối bài viết Sử dụng Dialog Trong Android Phần 1. Thì trong bài viết này tôi muốn giới thiệu cho các bạn những phần còn lại của Dialog trong Android. DatePickerDialog DatePickerDialog mà một dạng Dialog của hệ thống cho phép bạn chọn ngày trên Dialog đó. Để hình dung Dialog này […]