Sử dụng SQLite trong Electron

Với các bạn làm Android thì việc sử dụng SQLite rất phổ biến. Và bạn có biết là mình cũng có thể tương tác với SQLite với Electron khi build ứng dụng cho Windows, macOS và Linux theo hướng tương tự? Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp module sqlite3 vào Electron project […]

Sử dụng Electron để viết ứng dụng xuyên nền tảng

Thực tế đã là dev thì ai cũng muốn viết ứng dụng xuyên nền tảng, tức là một project nhưng build và chạy được trên nhiều nền tảng. Dù lí do phụ là gì, nhưng bao giờ cũng gồm một hoặc cả hai lí do chính, là để chứng tỏ kĩ năng, kĩ thuật và […]