Bản chất của Event trong Java, Android

Giới thiệu Chắc hẳn khi mới lập trình giao diện (GUI) các bạn rất thắc mắc là Event là gì, tại sao khi chúng ta click vào một button lại có 1 phương thức để xử lý như vậy và truyền những tham số cần thuyết qua hàm này cho chúng ta sử dụng. Ví […]