Sử dụng ExpandableListView Trong Android

Giới thiệu Sau khi hoàn thành các bài viết về ListView tôi chợt nhận ra rằng còn một View khác cũng có chức năng giống như ListView đó là ExpandableListView. ExpandableListView là loại ListView giúp chúng ta có thể gom nhóm các view con thành một group. Chúng ta có thể expand của hay collapse […]