Khắc phục FileUriExposedException trên Android 7 về sau

Từ thuở ban sơ tới phiên bản Android 6.0 Marshmallow, việc lấy Uri của một tập tin trên Android là vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, nếu làm theo cách cũ trên Android 7.0 Nougat với mức API24 thì ứng dụng sẽ hiện cái bảng dừng bên dưới ra và các bạn chưa biết về […]