Layout Trong Android

Giới thiệu UI (User Interface) là cái nhìn đầu tiên khi mà người dùng vào ứng dụng của chúng ta. Vậy làm sao chúng ta thiết kế được UI bắt mắt và dễ tương tác, thân thiện với người dùng. Trong Android có hổ trợ cho chúng ta một số ViewGroup để giúp chúng ta […]