ListView trong Android (Phần 2)

Giới thiệu Trong bài viết ListView trong Android Phần 1 tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng ListView một cách đơn giản nhất. Tuy nhiên ứng dụng của chúng ta cần những ListView phức tạp hơn nhiều. Vậy làm sao để xây dựng được những ListView đó trong ứng dụng của chúng ta, thì […]