Hướng dẫn submit ứng dụng Android lên Google Play (phần 1)

Chúng ta đều biết, Android mặc dù mang tiếng là một hệ điều hành do Open Handset Alliance (Liên minh Thiết bị cầm tay Mở) phát triển, nhưng thực tế công việc phát triển nền tảng là do Google một mình đảm nhận, thể hiện qua cụm từ “led by Google” ngay sau tên của […]