Hackintosh 101.2: Cài đặt macOS Mojave

Tôi hi vọng sau khi đọc bài viết trước, bạn “có gan” để cài đặt macOS lên chiếc máy tính mà mình đang có. Dĩ nhiên, điều kiện cần là máy tính của bạn phải có cấu hình tương thích. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở thành công cốc. Tôi mong là bạn sẽ không […]