ImageSlider trong RecyclerView

Trong bài viết vừa rồi, tôi đã hướng dẫn các bạn dựng một ImageSlider trong ứng dụng Android. Thực chất, nó chỉ là một FrameLayout chứa một ViewPager với mỗi trang hiển thị một ảnh từ một ImageView, và một LinearLayout đóng vai trò là chỉ báo vị trí hiện tại của ViewPager. Và bài […]

Tạo ImageSlider trong ứng dụng Android với ViewPager

ImageSlider khá phổ biến trong thế giới Web. Và với ứng dụng Android, bạn cũng có thể thực hiện điều tương tự. Vì chúng ta sẽ cho phép người dùng vuốt sang trái hoặc phải để chuyển sang ảnh trước hoặc sau, và ViewPager cung cấp chính xác khả năng đó, nên chắc chắn chúng […]