Đọc Và Hiển Thị Hình Ảnh Với OpenCV

Giới thiệu Qua hai bài viết tổng quan về thư viện OpenCV và cài đặt thư viện này vào Xcode. Thì ở bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc một hình ảnh và hiển thị lên cửa sổ Windows. Các bạn có thể xem lại hai bài viết trước về OpenCV […]