Những Intent Implicit thường xuyên sử dụng

Giới thiệu Trong hệ điều hành Android có những Activity mà mọi app có thể sử dụng ví dụ như mở trình duyệt, call phone, sending email, google play store. Vậy các mở và thao tác với những activity này như thế nào thì bài viết hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểm. […]