Firebase, Bài 1.1: Giới thiệu về Authentication.

Authentication là một phần không thể thiếu trong việc làm ứng dụng có web server làm hệ thống back-end. Trong thời buổi hiện tại, ngoài việc tạo trang sign up để người dùng đăng kí tài khoản trực tiếp trên server của bạn, bạn còn nên hỗ trợ thêm việc sign up / sign in […]

Firebase, Bài mở đầu: Giới thiệu về Firebase.

Có thể các bạn đã từng nghe qua cái tên Firebase, có thể các bạn đã thao tác với Firebase ở mức ví dụ, cũng có thể các bạn đã tích hợp Firebase vào ứng dụng của mình rồi. Để giới thiệu, cũng như giúp các bạn nâng cao các kiến thức cơ bản về nền […]

Một số chia sẻ về thiết kế biểu tượng cho ứng dụng

Sau khi cài đặt một ứng dụng, người dùng có thể truy cập ứng dụng đó thông qua biểu tượng (icon). Biểu tượng của ứng dụng có vai trò như “mặt tiền” vậy. Do đó, một ứng dụng không chỉ cần cung cấp các chức năng hữu ích, hiệu năng cao, mà còn cần một […]