Xử Lý Animation Trong RecyclerView

Giới thiệu Bài viết trước tôi đã giới thiệu Sử dụng RecyclerView trong Android. Ở bài viết trước tôi có đề cập tới ItemAnimator giúp chúng ta có thể xử lý animation khi chúng ta Add hoặc Remove một item ra khỏi RecyclerView. Vậy các sử dụng ItemAnimator như thế nào chúng ta hãy cùng […]

Sử dụng RecyclerView trong Android

Giới thiệu RecyclerView là một ViewGroup mới được giới thiệu trong Android L (Android API 21). Đây là một ViewGroup có chức năng tương tự ListView nhưng nó tỏ ra mạnh mẽ, linh hoạt hơn rất nhiều. ListView chỉ hỗ trợ bạn scroll các item trong ListView theo chiều dọc (vertical) mà không hỗ trợ […]