Phân tích HTML sử dụng Jsoup trong Android

Giới thiệu Jsoup là một thư viện  mạnh mẻ được sử dụng khá nhiều trong Android dùng để bóc tách các thành phần của html thành các đối tượng trong Java Android. Việc sử dụng Jsoup như thế nào thì bài viết này sẽ cùng các bạn khám phá. Trang chủ của Jsoup: https://jsoup.org/ Các ví […]