Hướng dẫn cài đặt LibSVM Trên Linux và MacOS

Giới thiệu Thuật toán SVM(Support Vector Machine) là một thuật toán máy học dùng cho bài toán phân lớp dữ liệu. Ý tưởng của thuật toán là tìm một siêu phẳng tối ưu (optimal hyperplane) sao cho margin tới các điểm support vector có khoảng cách lớn nhất. Hiện nay thuật toán này được sử dụng […]