Laravel 01: Giới thiệu và cài đặt Laravel

Có thể nói Laravel là PHP framework phổ biến nhất. Điều này có thể thấy được qua hầu hết các PHP jobs đều yêu cầu kiến thức không chỉ về PHP thuần, mà chí ít, bạn phải biết về Laravel mới có thể xin được việc. Xét về hiệu năng, Laravel không hề thua kém […]