ListView Multiple Selection Và ListView Single Selection

Giới thiệu Hai bài viết trước mình đã đề cập đến cách sử dụng ListView từ cơ bản đến nâng cao cũng như giúp các bạn hiểu được bản chất của Adapter. Nếu bạn nào chưa đọc qua hai bài viết đó thì có thể xem lại ở link bài viết dưới đây: ListView trong […]

ListView trong Android Phần 1

Giới thiệu Trong hầu hết ứng dụng Android đều có sử dụng ListView. Vậy ListView là gì mà nó lại quan trọng như vậy. Đơn giản ListView là một View dùng để chứa các View dưới dạng danh sách (list). Ví dụ chúng ta có thể thấy là New Feeds trên facebook của bạn cũng […]