Material Design CSS Bài 3: Overflow menu, checkbox, radio inputs

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm cách “tự chế” các overflow menu, checkbox và radio inputs sao cho giống phong cách Material Design. Và một lần nữa, đây chỉ là cách “làm giả” chứ không phải là hướng dẫn chính thức của Google, thích hợp cho các trang web nhỏ, đơn giản […]

Material Design CSS Bài 2: Toolbar và Input

Sau phần đầu tiên về background, card và shadow, hôm nay chúng ta tiếp tục “style” các HTML elements theo phong cách Material Design “manually – thủ công”. Lưu ý là chúng ta đang cố gắng viết CSS từ mức độ “chưa có gì” (from scratch), và mục đích là áp dụng cho các trang […]

Material Design CSS Bài 1: Nền, giao diện card và hiệu ứng đổ bóng

Nếu bạn đã đọc qua bài trước, thì đã có cái nhìn khá tổng quan về Material Design. Ngoài việc có thể áp dụng vào ứng dụng Android và iOS, Material Design còn có thể được sử dụng để làm Web nữa. Thực tế thì Google có cung cấp Polymer để bạn dùng xây dựng […]