Firebase, Bài mở đầu: Giới thiệu về Firebase.

Có thể các bạn đã từng nghe qua cái tên Firebase, có thể các bạn đã thao tác với Firebase ở mức ví dụ, cũng có thể các bạn đã tích hợp Firebase vào ứng dụng của mình rồi. Để giới thiệu, cũng như giúp các bạn nâng cao các kiến thức cơ bản về nền […]