Master WebView trong Android (Phần 2)

Giới thiệu Tiếp nối bài viết trước về cách sử dụng master WebView trong Android. Hôm nay mình sẽ phân tích một số hạn chế ở bài viết trước và chỉ ra các event mà chúng ta thường xuyên sử dụng khi làm việc với WebView trong Android để chúng ta có thể Handle tất […]