Tạo Thiết lập trong Android (tiếp)

Sau bài trước, tôi hi vọng các bạn đã có thể tạo thành công một PreferenceActivity hoặc một PreferenceFragment(Compat) nằm trong một Activity. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu thêm về các Preference cũng như hướng dẫn bạn tạo giao diện PreferenceActivity theo hướng 2 cột để tối ưu hóa giao diện cho máy […]

Tạo Thiết lập trong Android

Ứng dụng Android của bạn đã gần xong và chỉ còn chờ phát hành. Để được cộng đồng đón nhận tốt hơn thì nó phải hỗ trợ cá nhân hóa qua thông qua việc cho người dùng tùy chỉnh các thiết lập. Tất nhiên, bạn có thể tự tạo các Button, các Switch hay CheckBox… […]