Cài đặt Python 3.7 trên Ubuntu phiên bản LTS

Một trong số những điều tôi thích ở Linux là sau khi cài đặt xong, bản thân hệ điều hành đã cung cấp rất nhiều gói công cụ hỗ trợ lập trình “out-of-the-box”, người dùng không cần phải tự cài đặt bằng tay từ bên ngoài, mà tiêu biểu nhất là python. Tuyệt đại đa […]