Master WebView trong Android (Phần 1)

Sau nhiều bài giới thiệu về View trong Android thì những bài tiếp theo mình sẽ mang đến cho các bạn một View khá là mạnh mẻ trong Android có tên là WebView. Chắc hẳn đa số chúng ta đề biết HTML và CSS nó là thành phần phía font-end của một website. Và đôi […]