Yêu cầu Permission trong Runtime trên Android Marshmallow về sau

Mặc dù đã ra đời từ rất lâu rồi, đúng hơn là cùng lúc với Android M Preview (tức Marshmallow sau này, hay Android 6.0 API23) từ năm 2015, tuy nhiên có không ít các nơi dạy Android không nhắc, cũng như tâm lí các bạn tự “mò mẫm” viết code Android không (thèm) để […]