Lưu trữ dữ liệu với Shared Preferences trong Android

Giới thiệu Trong Android có khác nhiều các lưu trữ dữ liệu với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ các bạn có thể sử dụng SQLite để lưu trữ các data dưới dạng table hay nói cách khác chính là databasse, lưu trữ file ở Internal Storage, External Storeage. Hoặc có thể lưu trữ […]