Splash screen cho Android

Khi tay nghề viết ứng dụng di động của bạn đã chắc thì cách viết ứng dụng của bạn cũng khác so với lúc bạn mới viết được vài dòng đầu tiên. Từ bố cục cho tới các hiệu ứng, bạn sẽ thấy bản thân cần làm gì để sản phẩm của mình nhìn cho […]