Lưu trữ dữ liệu với SQLite trong Android

Giới thiệu Tiếp nối bài viết mảng kiến thức lưu trữ dữ liệu trong Android. Bài trước chúng ta đã được tiếp xúc với Lưu trữ dữ liệu với Shared Preferences. Và trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách lưu trữ dữ liệu sử dụng SQLite. SQLite là một hệ […]