Sử dụng SQLite trong Electron

Với các bạn làm Android thì việc sử dụng SQLite rất phổ biến. Và bạn có biết là mình cũng có thể tương tác với SQLite với Electron khi build ứng dụng cho Windows, macOS và Linux theo hướng tương tự? Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp module sqlite3 vào Electron project […]