Hướng Dẫn Build Mã Nguồn C/C++ với Terminal (Nâng Cao)

Ở bài viết trước tôi đã giới thiệu cho các bạn cách build mã nguồn C/C++ đơn giản chỉ gồm một file main.c. Cùng nhìn lại bài trước nếu trường hợp đặt ra là mã nguồn của chúng ta gồm nhiều file và nhiều module, có sử dụng thư viện ngoài thì chúng ta phải […]

Cách build một chương trình C/C++ bằng Terminal

Giới thiệu Nhìn lại thời đại công nghệ hiện nay thì có vô số các IDE giúp chúng ta có thể build source code C/C++ của chúng ta dễ dàng. Không giống như thời trước, các IDE còn chưa phát triển chúng ta phải tự build source code của chúng ta bằng terminal hay Cmd(trên […]