Canvas trong Android (Phần 2)

Giới thiệu Tiếp nối bài viết Canvas trong Android (Phần 1) thì bài viết hôm nay tôi sẽ giới thiệu vẽ những thành phần còn lại còn lại lên canvas đó là vẽ Bitmap và vẽ Text chuyên sâu. Và sau đó là giới thiệu những các phép biến đổi cơ bản trên canvas (translate, rotate, […]

Canvas trong Android (Phần 1)

Giới thiệu Các đối tượng trên Android như TextView, EditText, ImageView đều được vẽ trên canvas của hệ thống Android. Vậy vẽ các các đối tượng này như thế nào thì bài viết này sẽ cùng các bạn làm rõ. Canvas là gì Canvas được xem như là một bền mặt (hình dung như tờ […]