Sử dụng ExpandableListView Trong Android

Giới thiệu Sau khi hoàn thành các bài viết về ListView tôi chợt nhận ra rằng còn một View khác cũng có chức năng giống như ListView đó là ExpandableListView. ExpandableListView là loại ListView giúp chúng ta có thể gom nhóm các view con thành một group. Chúng ta có thể expand của hay collapse […]

ListView Multiple Selection Và ListView Single Selection

Giới thiệu Hai bài viết trước mình đã đề cập đến cách sử dụng ListView từ cơ bản đến nâng cao cũng như giúp các bạn hiểu được bản chất của Adapter. Nếu bạn nào chưa đọc qua hai bài viết đó thì có thể xem lại ở link bài viết dưới đây: ListView trong […]