Custom Toast trong Android

Giới thiệu Chắc hẳn khi mới học lập trình các bạn rất quen thuộc với khái niệm Toast dùng để hiển thị thông báo. Toast trong Android sử dụng rất dễ dàng bạn chỉ cần sử dụng một dòng code thôi là đủ. Tuy nhiên đó là chúng ta sử dụng Toast mặc định của […]